Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

Twitter

Vanaf 2017 geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer

Het pensioen in eigen beheer (PEB) is de laatste jaren steeds minder aantrekkelijk geworden. Dat komt onder meer door de steeds complexere wetgeving en de grote verschillen tussen de fiscaal verplichte rekenrente (4%) en de marktrente (minder dan 1%). Dit leidt ertoe dat het bedrag van de pensioenvoorziening veel te laag is om de werkelijke verplichting te kunnen dekken. Bijkomend probleem is dat tegenover veel pensioenvoorzieningen geen of (veel te) weinig bezittingen staan om aan de verplichtingen, die de eigen bv heeft, te kunnen voldoen.

De Staatssecretaris van financiën is al lange tijd bezig met voorstellen om het pensioen in eigen beheer (PEB) aan te passen. Op 1 juli 2016 heeft hij zijn definitieve voorstel aan de Tweede Kamer voorgelegd. Op Prinsjesdag zal hij daarvoor het wetsvoorstel indienen. Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2017 ingaat. De Staatsecretaris wil het PEB afschaffen.

Vanaf 1 januari 2017 kunnen directeur grootaandeelhouders (DGA) geen PEB meer opbouwen in de eigen bv. Voor bestaande pensioenvoorzieningen komt een overgangstermijn van drie jaren, waarbij kan worden gekozen voor het afkopen van de pensioenrechten of voor een omzetting in een spaarvariant.
 

Afkoop PEB (variant 1)
De eerste mogelijkheid is om het PEB af te kopen, waarbij de commerciële waarde eerst belastingvrij wordt verminderd tot de fiscale waarde. Op de fiscale waarde wordt een korting gegeven. Het resterende deel wordt dan belast in box1.

Dit heeft tot gevolg:

2017
De korting bedraagt 34,5% van de fiscale waarde van het PEB. 65,5% van de fiscale waarde wordt belast. Per saldo vindt de afkoop dan plaats tegen een gemiddeld tarief van 34,06%.

2018
De korting bedraagt 25% van de fiscale waarde van het PEB. 75% van de fiscale waarde wordt belast. Per saldo vindt de afkoop dan plaats tegen een gemiddeld tarief van 39%.

2019
De korting bedraagt 19,5% van de fiscale waarde van het PEB. 80,5% van de fiscale waarde wordt belast. Per saldo vindt de afkoop dan plaats tegen een gemiddeld tarief van 41,86%.

Bij afkoop vanaf 2017 is in alle gevallen geen 20% revisierente meer verschuldigd.

Een voorbeeld:
Fiscale waarde van het PEB                                     €              100.000
Commerciële waarde van het PEB                             €              300.000

Stap 1:
De commerciële waarde van € 300.000 wordt verminderd tot € 100.000
(dit heeft geen fiscale gevolgen).

Stap 2:
De grondslag is nu € 100.000. Op dit bedrag wordt € 34.500 belastingvrije korting in mindering gebracht.

Stap 3:
Het resterende deel van € 65.500 wordt belast in de inkomstenbelasting.
Stel dat hierover 52% belasting is verschuldigd, dan moet € 34.060 worden betaald.
 

Omzetting PEB in een spaarvariant (variant 2)
De tweede mogelijkheid is om het PEB om te zetten in een spaarvariant. Hierbij is verdere opbouw niet mogelijk. Ook in deze variant wordt eerst de commerciële waarde verminderd tot de fiscale waarde van het PEB. Daarna vindt de omzetting plaats. Bij deze variant mag het spaarsaldo alleen nog jaarlijks worden opgerent. Als de pensioendatum is bereikt, moet van het tegoed een 20-jarige uitkering worden aangekocht.

Als de DGA de belasting niet kan betalen voor de afkoop, kan hij de pensioenvoorziening omzetten in een spaarvariant en deze alsnog uiterlijk vóór 2020 afkopen.
 

Bevriezing PEB
Indien de DGA de PEB niet wil of kan afkopen of omzetten in een spaarvariant, dan zullen de opgebouwde pensioenaanspraken in eigen beheer worden bevroren. Er vindt dan geen opbouw en oprenting meer plaats. De fiscale claim blijft dan vanzelfsprekend op de pensioenvoorziening in stand.

Hoe nu verder?
In het wetvoorstel zullen ongetwijfeld nadere regels/voorwaarden zijn opgenomen. Pas als deze allemaal bekend zijn, kan worden beoordeeld voor welke variant de DGA het beste kan kiezen.

Indien u hierover meer wilt weten, dan kunt u contact opnemen met de belastingadviseurs van ons kantoor (040-235 34 30).