Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

Twitter

Einde VAR en inwerkingtreding Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties per 1 mei 2016

Op 2 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (hierna Wet DBA). De ingangsdatum van de Wet DBA is
1 mei 2016. Dat betekent automatisch dat de VAR ook per 1 mei vervalt.
Het transitieplan voor een soepele overstap van de VAR naar invoering van de
Wet DBA, is verlengd van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017.

Ten opzichte van onze eerdere artikelen over het vervallen van de VAR en de inwerkingtreding van de Wet DBA zijn er inhoudelijk geen wijzigingen meer doorgevoerd in de Wet DBA. Wel is het tijdspad aangepast vanwege een vertraging in de behandeling van de wet. De belangrijkste punten zijn:

  • De huidige VAR zou oorspronkelijk geldig zijn tot 1 april 2016, maar vanwege de vertraging in behandeling is de VAR nu geldig tot 1 mei 2016. Daarna vervalt de VAR automatisch en moeten opdrachtgever en opdrachtnemer voldoen aan de Wet DBA.
  • Het oorspronkelijke transitieplan voor een soepele overstap van de VAR naar invoering van de Wet DBA, zou lopen van 1 april 2016 tot 1 januari 2017. Vanwege de vertraging geldt het transitieplan nu van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017. Het transitieplan is verlengd met vier maanden om aan de wensen van de Eerste Kamer tegemoet te komen.
  • Gedurende de periode van het transitieplan hebben opdrachtgever en opdrachtnemer de tijd om zich aan te passen aan de Wet DBA. Tijdens deze periode zal de belastingdienst nog niet meteen handhavend optreden als er onvolkomenheden worden geconstateerd. In geval van misbruik kan en zal de belastingdienst wel boetes en naheffingen opleggen.
  • Op de website van de belastingdienst zijn algemene modelovereenkomsten en goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd (link). In de algemene modelovereenkomsten heeft de belastingdienst onderdelen gemarkeerd die één op één overgenomen moeten worden om te voldoen aan de Wet DBA. De overige bepalingen kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer zelf invullen, mits deze niet in strijd zijn met de gemarkeerde onderdelen en/of wet.
  • Als gebruik wordt gemaakt van gepubliceerde model- en goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten en er wordt in de praktijk ook naar gehandeld, dan heeft de opdrachtgever zekerheid dat er geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden. Voor de opdrachtgever betekent dit een grotere verantwoordelijkheid omdat de aansprakelijkheid vergroot wordt en eventuele boetes en naheffingen aan de opdrachtgever opgelegd kunnen worden.
  • Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn niet verplicht om volgens gepubliceerde model- en goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten te werken.
  • Voor de opdrachtnemer wordt ook onder de Wet DBA vooraf nog geen zekerheid gegeven of de werkzaamheden als winst uit onderneming worden belast.

Als u over de invoering van de Wet DBA meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de belastingadviseurs van Rubicon (040-2353430).