Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Periodieke lijfrentegift zowel persoonsgebonden aftrek in box 1 als schuld in box 3?

[Publicatie september 2008]

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (goede doelen) kunnen worden vormgegeven als jaarlijkse periodieke uitkeringen voor een periode van ten minste 5 jaar. De vastlegging hiervan moet via een notari'le akte gebeuren. Op deze wijze is de jaarlijkse lijfrentegift geheel aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek, zonder dat rekening gehouden hoeft te worden met een drempel.

Op dit moment is de volgende procedure aanhangig bij de Hoge Raad.

Een belastingplichtige heeft zich via een notari'le akte verplicht tot het doen van een lijfrentegift aan een goed doel. In de aangifte inkomstenbelasting wordt op het belastbare inkomen uit werk en woning (box 1) een jaarlijkse lijfrentegift als persoonsgebonden aftrek in mindering gebracht. Daarnaast wordt in box 3 op de respectievelijke peildata de contante waarde van de (resterende) lijfrenteverplichting als schuld in aanmerking genomen. De inspecteur accepteerde de in box 3 vermelde schuld niet omdat er al een persoonsgebonden aftrek in box 1 had plaatsgevonden. De rangorderegeling van de Wet IB 2001 zou het opnemen van de schuld in box 3 verhinderen. Rechtbank Haarlem stelde de inspecteur in het gelijk. In de sprongcassatieprocedure bij de Hoge Raad heeft de Advocaat-Generaal in juli 2008 geconcludeerd dat de rangorderegeling hier niet van toepassing is en dat de contante waarde van de lijfrenteverplichting als schuld in box 3 kan worden opgenomen. Volgens de Advocaat-Generaal is er geen sprake van dubbele aftrek omdat het bedrag dat in box 1 als persoonsgebonden aftrek in aanmerking wordt genomen van een andere kwaliteit is dan wat in box 3 in aanmerking wordt genomen. De beslissing van de Hoge Raad moet nu nog afgewacht worden.

Het is overigens verdedigbaar om een vergelijkbaar standpunt in te nemen voor alimentatieverplichtingen.
 

In voorkomende gevallen kan het raadzaam zijn bezwaar te maken (al dan niet ter behoud van rechten) tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting.