Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Ook het Hof in Amsterdam stelt dat de BTW-correctie, voor het privégebruik auto van de zaak, niet kan.

In juni 2011 hebben wij aandacht besteed aan de uitspraak van de Rechtbank in Haarlem over de rechtmatigheid van de correctie BTW over het privégebruik van de auto van de zaak. De Rechtbank heeft beslist dat de correctie BTW voor het privégebruik van de auto van de zaak niet afhankelijk mag zijn van de bijtelling in de loon- of inkomstenbelasting  (de bijtelling is 25%, 20%, 14% of 0% van de catalogusprijs van de auto). Het onderscheid op basis van CO2 uitstoot tussen milieuvriendelijke en andere auto’s is voor de BTW in strijd met Europese regelgeving.

De Staatssecretaris van Financiën is tegen de uitspraak van de Rechtbank Haarlem in hoger beroep gegaan bij het Gerechtshof in Amsterdam. Dit Hof heeft op 29 februari 2012 uitspraak gedaan. Het Hof is ook van oordeel dat de CO2-uitstoot niet van invloed mag zijn op de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak. Door hierin onderscheid aan te brengen, gaat het verband tussen de feitelijke kosten, die samenhangen met het privégebruik van de auto van de zaak en de op basis van de bijtelling in de loon- of inkomstenbelasting vastgestelde BTW-correctie, verloren. Het Hof heeft de belastingdienst ook in hoger beroep in het ongelijk gesteld. De Staatssecretaris gaat nu ongetwijfeld in cassatie bij de Hoge Raad.

Wij hebben in januari/februari - in overleg met cliënten - bezwaar gemaakt tegen de ingediende aangifte omzetbelasting over het laatste tijdvak van 2011 (de aangifte over het vierde kwartaal respectievelijk december). In deze aangifte is de correctie van de BTW over het privégebruik van de auto opgenomen. Het bezwaar gaat niet alleen over het eerste halfjaar van 2011 (tot het moment van de wetswijziging), maar ook over het tweede halfjaar. Er zijn namelijk ook diverse argumenten aan te voeren, waarom de wetwijziging (met terugwerkende kracht) niet door de beugel kan. De bezwaren worden pas door de belastingdienst afgewikkeld als de Hoge Raad zijn standpunt heeft bepaald.

Mocht u hierover nadere informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met Rubicon Belastingadviseurs (040-235 34 30).