Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

DGA blijft in 2008 onder de loonheffingen vallen

[Publicatie november 2007]

Enige tijd geleden is door de wetgever voorgesteld dat besloten vennootschappen met enkel directeuren-grootaandeelhouders vanaf 1 januari 2008 niet langer loonheffingen hoeven in te houden op het loon van deze directeuren-grootaandeelhouders. Dit zou alleen gelden indien de directeur-grootaandeelhouder niet premieplichtig is voor de werknemersverzekeringen. Voor deze directeur-grootaandeelhouder zou vanaf deze datum de belastingheffing over zijn loon enkel nog via de inkomstenbelasting plaatsvinden.

In de praktijk blijkt deze nieuwe regeling echter op veel kritiek te stuiten. Op veelvuldig verzoek vanuit de praktijk heeft de staatsecretaris dan ook de regeling opnieuw beoordeeld.
De staatssecretaris heeft inmiddels aangekondigd bovenstaande wijziging één jaar uit te stellen tot 1 januari 2009.

In het jaar 2008 zal de besloten vennootschap, evenals nu het geval is, loonheffingen moeten inhouden op het loon van de directeur-grootaandeelhouder. Met de eerder bij de belastingdienst ingediende wijzigingsformulieren zal door de belastingdienst niets worden gedaan. Een eventueel van de belastingdienst ontvangen schattingsformulier directeuren-grootaandeelhouders (formulier SDGA) hoeft niet ingediend te worden.