Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Pensioenwet DGA

[Publicatie oktober 2007]
De DGA en de nieuwe pensioenwet

Per 1 januari 2007 is de nieuwe pensioenwet in werking getreden. Vanaf deze datum valt het pensioen in eigen beheer van een DGA niet meer onder de pensioenwet. Voor reeds bestaande pensioenregelingen is echter een overgangsregeling van toepassing.

Een DGA kan er voor kiezen zijn pensioenregeling met ingang van 1 januari 2008 onder de pensioenwet te laten vallen. Hierdoor geniet hij de bescherming die een normale werknemer ook geniet. De pensioenregeling dient dan wel vÛÛr deze tijd aangepast te zijn. Indien de DGA er niet voor kiest om onder de pensioenwet te vallen, hoeft de pensioenbrief toch niet te worden aangepast, ondanks de verwijzingen naar de oude PSW. Deze aanpassing kan plaatsvinden bij de eerstvolgende verplichte aanpassing van de pensioenbrief.