Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Rubicon 15 jaar

Rubicon Belastingadviseurs en Registeraccountants bestaat 15 jaar. We kijken met veel plezier terug op deze jaren en op de intensieve en vruchtbare samenwerking met u, onze opdrachtgever. Een samenwerking waarbij we zoveel mogelijk probeerden uw zakelijk als persoonlijk belang centraal te stellen.

We zijn ook trots dat u heeft laten blijken tevreden te zijn met onze dienstverlening. Iets wat nog eens extra wordt bevestigd door het feit dat de samenwerking met velen van u al jarenlang duurt. Samen hebben wij hoogtepunten beleefd en soms ook een enkel dieptepunt. Voor zover die op het zakelijke vlak lagen hebben wij ervan geleerd. Voor zover die op het persoonlijke vlak lagen zullen wij deze blijven gedenken.

Delen in onze voorspoed
We prijzen ons gelukkig met waar Rubicon Belastingadviseurs en Registeraccountants nu staat. Om die reden willen wij graag iets terugdoen voor de maatschappij. We hebben u daarom gevraagd ons geen cadeaus te geven ter ere van ons 15-jarig jubileum. Mocht u desondanks iets willen geven dan vragen wij u een bedrag over te maken voor één van onderstaande goede doelen.

Goede doelen
Medewerkers van Rubicon droegen een viertal goede doelen aan uit hun naaste omgeving. Het betreft kleinschalige en lokale activiteiten uit de regio die erop zijn gericht het leven van mensen te verbeteren. Het betreft:

  • Visio. Een organisatie die zich bezighoudt met het verzorgen van onderwijs in Nederland aan kinderen met een visuele beperking. Daarnaast houdt deze organisatie zich bezig met het begeleiden van zowel kinderen als volwassenen met een visuele beperking om beter in de maatschappij te functioneren. www.visio.org.
  • Geldrops Geluk voor Ghana. In Geldrop hebben een viertal jonge dames zich het lot aangetrokken van basisschooltjes in Ghana. Via het werven van financiële middelen zorgen zij voor het opknappen van schoolgebouwen, de inrichting en het lesmateriaal voor deze scholen. De scholen zijn gelegen in en rond Tamale, in het arme noorden van Ghana. www.gelukvoorghana.nl.
  • Hospice De Oase in Oss. Om diverse redenen kunnen mensen, die in de laatste fase van hun leven zijn, vaak niet meer thuis verzorgd worden. Om deze mensen de laatste fase van hun leven nog zo plezierig mogelijk te laten doorbrengen, worden op vele plaatsen door vrijwilligers hospices gerund. www.hospicedeoase.nl.
  • Voedselbank in Eindhoven. Helaas zijn steeds meer mensen aangewezen op voedselbanken. De voedselbank in Eindhoven verzorgt voedselpakketten voor mensen, vaak gezinnen, die hiervoor zelf niet de financiële middelen hebben. Ook de voedselbank wordt voor een groot gedeelte gerund door vrijwilligers. www.voedselbankeindhoven.nl.

Bankrekeningnummer
Een eventuele bijdrage zien wij graag tegemoet op bankrekeningnummer 1619.13.164 t.n.v. Rubicon Belastingadviseurs B.V.
(IBAN: NL63RABO0161913164).

De toekomst
Wij hopen nog vele jaren met u samen plezier te beleven aan de uitdagingen die op ons pad komen. Uiteraard blijven uw zakelijke en persoonlijke belangen daarbij leidinggevend. Voor nu willen wij u met name bedanken voor de vele blijken van waardering die wij de afgelopen 15 jaar van u mochten ontvangen.