Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Maatregelen aangaande particulieren

BELASTINGPLAN 2015

Inkomstenbelasting

Tarief inkomstenbelasting 2014 box 1

De schijven van de inkomstenbelasting blijven gelijk aan 2014 (er vindt geen inflatiecorrectie plaats). Het tarief in de eerste schijf wordt iets verhoogd:

Belastbaar inkomen meer dan

Maar niet meer dan

Belasting-
tarief

Tarief
premie volksverze-
keringen

Totaal tarief

Heffing over totaal van de schijven

Jonger dan AOW-leeftijd:

€ 19.822

5,35%

31,15%

36,5%

€ 7.235

€ 19.822

€ 33.589

10,85%

31,15%

42%

€ 13.017

€ 33.589

€ 57.585

42%

 

42%

€ 23.095

€ 57.585

 

52%

 

52%

 

Ouder dan AOW-leeftijd  maar geboren v.a. 1-1-46

€ 19.822

5,35%

13,25%

18,6%

€ 3.686

€ 19.822

€ 33.589

10,85%

13,25%

24,1%

€ 7.003

€ 33.589

€ 57.585

42%

 

42%

€ 17.081

€ 57.585

 

52%

 

52%

 

Ouder dan AOW-leeftijd
maar geboren vóór 1-1-46

€ 19.822

5,35%

13,25%

18,6%

€ 3.686

€ 19.822

€ 33.857

10,85%

13,25%

24,1%

€ 7.068

€ 33.857

€ 57.585

42%

 

42%

€ 17.033

€ 57.585

 

52%

 

52%

 


Zodra de Wet langdurige zorg in 2014 in werking treedt, wordt het tarief van de eerste en tweede schijf met 3%-punten verhoogd. Het tarief premie volksverzekeringen daalt op dat moment met 3%-punten omdat de AWBZ-premie vervalt.

Heffingskortingen 2015

De algemene heffingskorting wordt verhoogd tot € 2.203. De heffingskorting is inkomensafhankelijk. Stapsgewijs vervalt de algemene heffingskorting voor inkomens die in de hoogste tariefschijf vallen. In 2015 bedraagt de algemene heffingskorting voor inkomens vanaf circa € 57.000 een bedrag van € 1.342.

De maximale arbeidskorting wordt in 2015 € 2.220. Voor inkomens tussen € 49.900 en € 100.800 wordt de arbeidskorting afgebouwd. Voor inkomens vanaf € 100.800 bedraagt de arbeidskorting maximaal € 184.

Verder zijn voor 2015 de volgende heffingskortingen van toepassing:

Algemene heffingskorting voor AOW-leeftijd+:

 € 1.123

 

(2014: € 1.065)

Werkbonus:

€ 1.119

 

(2014: € 1.119)

Inkomensafhankelijke combinatiekorting basis:

 € 1.024

 

(2014: € 1.024)

Inkomensafhankelijke combinatiekorting maximaal:

 € 2.152

 

(2014: € 2.133)

Alleenstaande-ouderkorting:

 afgeschaft

 

(2014: €    947)

Ouderenkorting:

€ 1.042

 

(2014: € 1.032)

Ouderenkorting boven inkomensgrens van € 35.450:

 € 152

 

(2014: €    150)

Alleenstaande ouderenkorting:

€ 433

 

(2014: €    429)

Woningmarkt:

Met betrekking tot de woningmarkt zijn de volgende maatregelen genomen:

  • De aftrek van rente op restschulden wordt verlengd van 10 jaar naar 15 jaar.
  • De termijn van aftrek van rente voor een leegstaande/te koop staande eigen woning wordt structureel 3 jaar.
  • De herleving van aftrek van rente na verhuur van een (voormalig) eigen woning, wordt structureel.
  • Vanaf 2014 wordt de maximale renteaftrek over eigenwoningschulden in de hoogste tariefschijf afgebouwd. In 2014 kan de rente tegen maximaal 51,5% worden afgetrokken, in 2015 kan dat nog tegen maximaal 51%.
  • Het eigenwoningforfait (de fictieve bijtelling over de WOZ-waarde) voor woningen boven een WOZ-waarde van € 1.040.000 wordt verhoogd van 1,8% naar 2,05%.
  • Als een woning in de periode van 1 september 2012 tot 1 januari 2015 binnen 36 maanden opvolgend wordt verkregen door een ander, dan is slechts over de meerwaarde overdrachtsbelasting verschuldigd. Vanaf 2015 wordt de termijn van 36 maanden weer verkort naar 6 maanden.

Bijtelling privégebruik auto

Met ingang van 2015 wordt de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak aangescherpt volgens onderstaande tabel:     

   Bijtelling in %

Bij een CO2-uitstoot van gram / km

   Benzineauto

   Dieselauto

2014

2015

2014

2015

4

0

0

0

0

7

1-50

1-50

1-50

1-50

14

51-88

51-82

51-85

51-82

20

89-117

83-110

86-111

83-110

25

Vanaf 118

Vanaf 111

Vanaf 112

Vanaf 111


Aanmerkelijk belang

In 2014 was het tarief over de eerste € 250.000 inkomen uit aanmerkelijk belang tijdelijk verlaagd van 25% naar 22%. In 2015 geldt het reguliere tarief van 25% weer.

Schenkbelasting

In 2014 was het tijdelijk mogelijk om € 100.000 belastingvrij te schenken voor de aankoop of onderhoud van een eigen woning. Vanaf 2015 is dit niet meer mogelijk.

Keuzeregeling buitenlands belastingplichtige

Onder de huidige regeling kunnen bepaalde buitenlands belastingplichtigen kiezen voor de regels die gelden voor binnenlands belastingplichtigen. In 2015 vervalt de huidige keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen. Er komt een nieuwe regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen (inwoner van een EU- of EER-lidstaat, Zwitserland of BES-eilanden zijnde) die hun inkomen geheel of nagenoeg geheel (tenminste 90%) in Nederland verdienen. Zij hebben dan recht op dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als binnenlands belastingplichtigen.

 

header-kennis-van-zaken.jpg