Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

De auto van de zaak anno 2019

Wie privékilometers rijdt met een auto van de zaak, krijgt te maken met de nodige regels. Daarbij komt dat zowat ieder jaar de regels van de auto van de zaak veranderen (bijvoorbeeld bijtellingspercentage, overgangsrecht en investeringsaftrek). De fiscale voordelen van een milieuvriendelijke auto zijn de laatste jaren ook steeds verder ingeperkt. In dit artikel treft u een overzicht aan van de belangrijkste regels anno 2019.

Bijtelling wegens privégebruik
De bijtelling wegens privégebruik komt aan de orde indien er meer dan 500 km privé wordt gereden. Sinds 2017 bedraagt de bijtelling 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM). Voor elektrische auto’s geldt een bijtellingspercentage van 4% tot € 50.000. Indien de auto duurder is, dan geldt voor het bedrag boven € 50.000 het bijtellingspercentage van 22% (de zogenaamde “Teslataks”).

Het bijtellingspercentage geldt 60 maanden vanaf het moment dat de auto de eerste toelating tot de weg heeft gekregen. Na 60 maanden dient aan de hand van de dan geldende percentages de bijtelling opnieuw te worden vastgesteld. Echter, als een auto uiterlijk 31 december 2016 voor het eerste geregistreerd is, dan wordt het bijtellingspercentage na 60 maanden 25% en niet 22%.

Vanaf 2021 geldt nog maar één bijtellingspercentage van 22%, óók voor elektrische auto’s. Een auto van 15 jaar of ouder heeft een bijtelling van 35% over de werkelijke waarde. Dat blijft zo.

Investeringsaftrek
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) geldt niet voor personenauto’s.
Voor bestelauto’s bestaat de KIA nog wel. De milieu-investeringsaftrek (MIA) geldt in 2019 voor elektrische auto’s en de nog zeldzame auto’s op waterstof:

  • Voor elektrische auto’s geldt een MIA van 27% over maximaal € 40.000.
  • Voor auto’s op waterstof is de MIA 36% over maximaal € 50.000. Voor een auto op waterstof mag bovendien tot 75% willekeurig worden afgeschreven.

Motorrijtuigenbelasting
De te betalen motorrijtuigenbelasting (MRB) is van meer factoren afhankelijk. Een van de factoren is de CO2-uitstoot van de auto. Personenauto’s die geen CO2 uitstoten (elektrische auto’s en auto’s op waterstof) hebben tot en met 2020 een vrijstelling van de MRB. Personenauto’s met een CO2-uitstoot tot maximaal 50 gram per km, hebben tot en met 2020 een halftarief. Voor deze auto’s is het tarief de helft van het tarief van gewone auto’s.

BPM
Bij de aanschaf van een auto is BPM verschuldigd. De te betalen BPM is gebaseerd op de hoogte van de CO2-uitstoot van de auto. Auto’s zonder CO2-uitstoot zijn tot en met 2020 vrijgesteld van de BPM. Voor auto’s met een CO2-uitstoot geldt dat hoe hoger de uitstoot is, hoe hoger de BPM.

Hoewel de fiscale voordelen voor elektrische auto’s en auto’s op waterstof worden versoberd, zijn er ook in 2019 nog fiscale voordelen voor deze auto’s. De fiscale regels omtrent de auto van de zaak veranderen ieder jaar. Laat u zich daarom goed adviseren als u besluit een auto van de zaak aan te schaffen.