Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Voorstellen voor de belastingherziening en de autobrief II zijn gepubliceerd

De Staatssecretaris van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de hoofdlijnen van de beoogde belastingherziening toelicht. De belangrijkste doelen van de belastingherziening zijn het belastingstelsel te vereenvoudigen en de lasten op arbeid verminderen. Tevens heeft de Staatssecretaris de langverwachte autobrief II naar de Tweede Kamer gestuurd. In de autobrief stelt hij de ervaringen met de diverse fiscale stimuleringsmaatregelen van de afgelopen jaren aan de orde en geeft daarbij een overzicht van de plannen voor de periode 2017-2020.

Belastingherziening
De brief behandelt op hoofdlijnen de plannen van het kabinet om het fiscale stelsel aan te passen. Aangezien er nog veel onduidelijk is en de onderhandelingen met de oppositiepartijen  nog moeten beginnen, ligt het voor de hand dat de belastingherziening uiteindelijk zal worden aangepast. De huidige stand van zaken is als volgt:

Arbeid (box 1)
Het kabinet wil in 2016 een gemiddelde daling van de inkomstenbelasting van circa € 800 per werkend huishouden. Dat wil men bereiken door:

 • Een verlaging van de tarieven in de tweede en derde belastingschijf met circa 2%-punt.
 • Verhoging arbeidskorting voor inkomens tot ongeveer € 50.000.
 • Het toptarief van 52% gaat gelden vanaf een hoger inkomen.
 • Volledige afbouw van de algemene heffingskorting.
 • Een verhoging in de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
 • Een verhoging van de kinderopvangtoeslag.
 • Een gericht loonkostenvoordeel om het aantrekkelijker te maken mensen met lage inkomens aan te nemen.

Aanmerkelijk belang (box 2)
Het kabinet wil maatregelen nemen ter voorkoming van onbedoelde belastingontwijking door directeuren-grootaandeelhouders. Dit betreft misbruik van de tienjaarsperiode van de conserverende aanslag bij emigratie.

In de brief wordt niets gezegd of in box 2 een forfaitair rendement komt voor directeur-grootaandeelhouders over de waarde van hun aanmerkelijk belangaandelen.

Vermogensrendementsheffing (box 3)
De vermogensrendementsheffing wordt aangepast. Het kabinet wil niet overgaan tot het belasten van het daadwerkelijk behaalde rendement over het vermogen, omdat dit te complex en moeilijk uitvoerbaar is. Het kabinet stelt daarom voor om het  rendement per soort vermogen (spaarsaldo, aandelenportefeuille, onroerend goed) forfaitair te belasten, op basis van in de markt gerealiseerde rendementen. Dat betekent bijvoorbeeld dat spaartegoeden minder belast zullen worden dan aandelen, omdat het rendement op spaartegoeden lager is dan het rendement op aandelen. Het tarief van 30% blijft ongewijzigd.

Een meer gelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen
De vergoeding over vreemd vermogen (rente) is, in tegenstelling tot de vergoeding over eigen vermogen (dividend), aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.  Dit stimuleert bedrijven om meer vreemd vermogen aan te houden, dan noodzakelijk. Het kabinet ziet mogelijkheden  om de fiscale behandeling meer gelijk te trekken. De opbrengst zou kunnen worden ingezet om het tarief van de vennootschapsbelasting te verlagen. Dit betekent concreet dat de renteaftrek voor bedrijven (verder) beperkt zal worden.

BTW
Het kabinet stelt voor dat het algemene tarief van 21% op veel meer goederen en diensten van toepassing wordt. Alleen voedingsmiddelen blijven onder het verlaagde btw-tarief (momenteel 6%) vallen.

Autobrief II
In de autobrief II geeft de Staatsecretaris zijn visie op de autobelastingen 2017-2020.

De belangrijkste voorstellen zijn:

 • Er blijven twee bijtellingcategorieën over voor auto’s van de zaak: 4% voor volledig elektrische auto’s en 22% voor alle andere auto’s.
 • De motorijtuigenbelasting daalt met gemiddeld 2%. Voor de meest vervuilende diesel-personenauto’s en dieselbestelauto’s, komt een verhoging van de motorrijtuigenbelasting.
 • De BPM op nieuwe auto’s wordt tot 2020 geleidelijk verlaagd met gemiddeld 12%.
 • De volledig elektrische auto’s blijven in aanmerking komen voor fiscale faciliteiten (vijstelling van BPM en MRB en een bijtellingspercentage van 4% tot een catalogusprijs van € 50.000).· 
 • De fiscale faciliteiten voor hybride auto’s worden geleidelijk, in belangrijke mate, verminderd.

Als u over de belastingherziening en/of de autobrief II nadere informatie wenst, kunt u contact op nemen met de adviseurs van Rubicon (040-2353430).