Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Transitieplan afschaffing VAR 2016 en een soepele invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

De Staatssecretaris van Financiƫn, Wiebes, heeft een transitieplan voor een soepele overstap van de VAR naar invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties ( hierna: Wet DBA*) naar de Eerste Kamer gestuurd. Diverse belangenorganisaties zijn betrokken bij de totstandkoming van het plan. Het transitieplan valt uiteen in twee gedeelten, namelijk de voorbereidingsfase en de implementatiefase. In beide fasen wordt veel aandacht besteed aan voorlichting.

(*) zie ons artikel van juni 2015
"De VAR vervalt en de invoering van de Beschikking geen loonheffingen (BGL) per 1 januari 2016 gaat niet door"

Voorlichting
De overheid zorgt voor digitale voorlichting op onder meer de website van de belastingdienst, het ondernemersplein en sociale media. Daarnaast zorgen de diverse belangenorganisaties en brancheorganisaties voor voorlichting. Bij de voorlichting zal er nadrukkelijk op worden gewezen dat het beoordelen en publiceren van model- en voorbeeldovereenkomsten door de belastingdienst niet verplicht is, maar een service is van de belastingdienst. Het ter beoordeling voorleggen van overeenkomsten aan de belastingdienst is geheel vrijblijvend.

De voorbereidingsfase (periode heden tot 1 april 2016)
In de eerste fase van het transitieplan ligt de nadruk op het geven van voorlichting, het beoordelen en publiceren van overeenkomsten. Er wordt gestreefd om meer algemene modelovereenkomsten op te stellen. Het is de bedoeling dat deze modelovereenkomsten in een groot aantal situaties en sectoren gebruikt kunnen worden.

Deze overeenkomsten geven zekerheid over de loonheffingen. De uitdrukkelijke voorwaarde is dat dan vervolgens ook daadwerkelijk volgens de bepalingen van de overeenkomst wordt gewerkt door opdrachtgever en opdrachtnemer.

Iedere opdrachtgever en opdrachtnemer (ZZP’er) kan een voorbeeldovereenkomst ter beoordeling voorleggen aan de belastingdienst. De belastingdienst zal binnenkort een overzicht te publiceren met bepalingen die juist wel of juist niet tot een dienstbetrekking leiden.

De implementatiefase (periode 1 april 2016 tot 1 januari 2017)
Vanaf 1 april 2016 worden geen VAR-verklaringen meer verstrekt door de belastingdienst. Bestaande VAR-verklaringen zijn vanaf deze datum niet meer geldig. Opdrachtgevers en opdrachtnemers zullen vanaf 1 april 2016 een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben dat zij werken volgens de Wet DBA. Tijdens deze implementatiefase hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers een inspanningsverplichting om de wet na te leven. Zij kunnen deze periode gebruiken om hun werkwijze aan te passen. Dat houdt overigens niet in dat de opdrachtgever en opdrachtnemers hiermee vrijblijvend om kunnen gaan. In een aantal situaties zal de belastingdienst wel degelijk handhavend optreden, bijvoorbeeld als sprake is van grove schuld of opzettelijke overtreding van de wet.

De Staatssecretaris heeft aangegeven dat de belastingdienst tijdens de implementatiefase toezicht zal houden, voorlichting zal geven en een helpende hand zal bieden.

Vanaf 1 januari 2017
Vanaf 1 januari 2017 zal de belastingdienst de Wet DBA handhaven. Dit betekent dat de belastingdienst bij overtredingen van de wet naheffingsaanslagen loonheffingen kan opleggen aan zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Als u over het transitieplan voor afschaffing van de VAR en/of de Wet DBA meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de belastingadviseurs van Rubicon (040-2353430).